Klapky s dvojitou a trojitou excentricitou

Klapky s dvojitou a trojitou excentricitou, průmyslové armatury Unicom Valve

Společnost Unicom nabízí širokou škálu excentrických klapek pro různá použití v petrochemii, chemii, energetice, teplárenství,  vodohospodářství, technologiích odpadních vod, , pro dopravu kapalných, plynných médií, sypkých hmot a další průmyslové procesy. S více než 30-ti letými zkušenostmi v celosvětovém průmyslovém obchodě se stala uznávaným, rozvíjejícím se výrobcem průmyslových klapek, reagujícím na vývoj a požadavky trhu.